Giác hút chân không SMC ZP

Thông tin sản phẩm

12 kích cỡ, 6 kiểu miếng đệm

Có thể lựa chọn giá đỡ tùy theo ứng dụng

Dạng miếng đệm: Loại phẳng, Loại phẳng có gân, Loại ống thổi, Loại mỏng phẳng, Loại phẳng mỏng có gân, Loại sâu

Gắn kết: Đực, Cái

Hướng vào chân không: Dọc, Ngang

Đầu vào chân không: Đực, Cái, Khớp một chạm, Khớp Barb

Bộ đệm: Không có, Có

[Hành trình đệm [mm]: 6, 10, 15, 20 , 25, 30, 40, 50]

Thương hiệu:

0969.65.38.61