Bơm hút chân không khí nén Vmeca ML3134

Van chân không khí nén
Cấp khí nén chuyển thành hút chân không
Vmeca ML3134
Xuất xứ Hàn Quốc
Lưu lượng 1448 Nl/min
Thương hiệu:

0969.65.38.61