Bơm hút chân không khí nén Vmeca ML1000

Van chân không khí nén
Cấp khí nén chuyển thành hút chân không
Vmeca ML1000
Xuất xứ Hàn Quốc
Lưu lượng 12.050 Nl/min
Thương hiệu:

0969.65.38.61