Bơm hút chân không Busch ZEBRA RH 0003-0010 B

0932.95.15.81