Bơm hút chân không Busch ZEBRA RH 0003-0010 B

Tốc độ bơm (m³/h)2.4 m³/h

Chân không cuối cùng (gas‑ballast đóng)6.7 · 10⁻³ hPa (mbar)

Chân không cuối cùng (gas‑ballast mở)6.7 · 10⁻² hPa (mbar)

Áp suất đầu vào liên tục cao nhất: 100 hPa (mbar)

Thương hiệu:

0969.65.38.61