Bơm hút chân không Busch HUCKERPACK HO 0429/0433/0437/0441 F

Tốc độ bơm 160 m³/h

Chân không cuối cùng 0.5 hPa (mbar)

Công suất định mức 5.5 kW

Thương hiệu:

0969.65.38.61