Bơm hút chân không Busch R5 RU 0050/0070 B

Tốc độ bơm (m³/h): 50 m³/h

Mức chân không cuối cùng: < 0.05 hPa (mbar)

Công suất motor 1.2 kW

Nhiệt độ vận hành 12–50 °C

Thương hiệu:

0969.65.38.61