Bơm hút chân không Busch R5 RU 0050/0070 B

0932.95.15.81