Bơm hút chân không Busch SECO SD 1010/1016/1025/1040 C

0932.95.15.81