Giới thiệu doanh nghiệp

Khách hàng: Anh Sơn

Viên Nghiên Cứu tại Hà Nội

Viện nghiên cứu đang sử dụng kính hiển vi điện tử (Electron Microscope). Kính hiển vi điện tử có sử dụng bơm hút chân không để tạo áp suất chân không sâu trong buồng phóng chùm tia electron.

Kính hiển vi điện tử Viên Nghiên Cứu sử dụng là Transmission electron microscopy (TEM)

Vấn đề

Viên nghiên cứu gặp bơm hút chân không bị hư, áp suất không đạt. Dẫn đến kính hiển vi hoạt động không tốt.

Giải pháp

Good Motor tư vấn bơm hút chân không Edwards E2M30

Loại vòng dầu 2 cấp
Điện áp 1 pha 220V
Lưu lượng 550 lit/phút
Áp suất đạt 10 Pa

Kết quả

Bơm hút chân không hoạt động tốt, khắc phục được vấn đề áp suất cho hệ thống kính hiển vi điện tử.

Hình ảnh thực tế tại doanh nghiệp

Bơm hút chân không cho phòng thí nghiệm

Ứng dụng lọc tách chân không

Lọc dung dịch hóa chất

Lọc bằng bơm hút chân không

Lọc hóa chất công suất lớn

Bơm chân không lọc lượng lớn hóa chất

Hệ thống lọc công nghiệp

Nồi lọc công suất lớn cho sản xuất

Bơm chân không Edwards

Tư vấn bơm hút chân không phụ trợ

Bơm chân không Alcatel

Bơm hút chân không vòng dầu 2 cấp

Bơm chân không Agilent

Bơm vòng dầu 2 cấp phụ trợ

Phân tích sắc ký quang phổ

Tư vấn bơm hút chân không phòng Lab

Sắc ký cột

Dry Vacuum Column Chromatography

Phân tích sắc ký chân không

Tư vấn bơm hút chân không phù hợp

Kính hiển vi điện tử SEM

Scanning Electron Microscopy

Kính hiển vi điện tử TEM

Transmission Electron Microscopy

Zeiss Ultra SEM

Tư vấn bơm hút chân không

Môi trường chân không

Hút chân không phòng thí nghiệm

Buồng hút chân không

Buồng hút chân không phòng Lab

Buồng nung chân không

Buồng nung chân không phòng thí nghiệm

Chuyên gia

0969.65.38.61