Viên nghiên cứu dùng bơm chân không cho kính hiển vi điện tử

Giới thiệu doanh nghiệp Khách hàng: Anh Sơn Viên Nghiên Cứu tại Hà Nội Viện [...]

Ứng dụng bơm hút chân không tại nhà máy AFCP Nhật Bản

Vấn đề Hút chân không tinh dầu là quá trình tách các chất lỏng có [...]

0969.65.38.61