Bơm hút chân không khí nén Vmeca MPM303X6

Van chân không khí nén
Cấp khí nén chuyển thành hút chân không
Vmeca MPM303X6
Xuất xứ Hàn Quốc
Lưu lượng 2046 Nl/min
Thương hiệu:

0969.65.38.61