Bơm hút chân không Busch SECO SV 1003/1005 D

0969.65.38.61