Bơm hút chân không Busch R5 RE 0040/0063 B

0932.95.15.81