Bơm hút chân không Busch SECO SV 1010/1016/1025/1040 C

0932.95.15.81