Thermal Expansion Valve là gì? Van tiết lưu nhiệt là gì?

Van tiết lưu nhiệt, hay còn gọi là van tiết lưu tĩnh nhiệt (Tiếng Anh là thermal expansion valve hay thermostatic expansion valve) là van điều khiển lưu lượng và chuyển khí ga lỏng thành dạng khí để giảm nhiệt độ môi chất làm lạnh, hay cụ thể là tạo ra nhiệt độ lạnh cho hệ thống máy lạnh, chiller, tủ cấp đông, máy sấy thăng hoa chân không.

Dòng chất lỏng môi chất làm lạnh áp suất cao, nhiệt độ trung bình khi đến van tiết lưu nhiệt sẽ được phun sương thành thể khí và giảm nhiệt độ. Môi chất thể khí giảm nhiệt độ (lạnh hơn chất lõng ban đầu) sẽ đi vào cục lạnh hoặc khu vực cần làm lạnh để tạo độ lạnh cho hệ thống.

Van tiết lưu nhiệt được nối với bóng cảm biến nhiệt (sensing bulb) để điều khiển lưu lượng chất lõng chuyển từ thể lõng sang thể khí. Lượng chất lõng chuyển thành thể khí càng nhiều thì sẽ càng lạnh. Khi hệ thống không đủ lạnh (vẫn còn nóng), chất lõng trong bóng cảm ứng nhiệt dãn ra, khí hoạt van tiết lưu nhiệt, chất lõng làm lạnh sẽ tiếp tục được phun để chuyển thành thể khí và hệ thống sẽ lạnh hơn. Khi hệ thống đủ độ lạnh, chất lõng bóng cảm biến nhiệt sẽ lạnh đi, co lại, và làm van tiết lưu nhiệt khóa lại, chất lõng sẽ ngưng phun ra, ngưng chuyển thành thể khí, tạm ngưng quá trình làm lạnh. Quá trình này diễn ra tuần hoàn để đảm bảo độ lạnh phù hợp cho hệ thống.

Chuyên gia

0969.65.38.61