Nhiệt kế bầu khô là gì?

Nhiệt kế bầu khô (Dry Bulb Thermometer) là nhiệt kế đo nhiệt độ không khí thông thường. Có cấu tạo gồm một ống thủy tinh được hút chân không và cột thủy ngân. Nhiệt độ đo bằng nhiệt kế thông thường được gọi là nhiệt độ bầu khô (Dry Bulb Temperature).

Nhiệt kế bầu ướt là gì?

Nhiệt kế bầu ướt (Wet Bulb Thermometer) là nhiệt kế đo nhiệt độ không khí thông thường nhưng có quấn thêm cuộn giấy vải ướt. Khi đo, ta quay nhiệt kế bầu ướt ở tốc độ cao để làm cho nước trên cuộn vải ướt bay hơi. Nước trên cuộn vải sẽ bay hơi đến khi nào không khí bảo hòa độ ẩm (nghĩa là không khí không thể hấp thụ thêm hơi nước, hay nói cách khách nước ngừng bay hơi). Quá trình nước bay hơi sẽ làm lạnh nhiệt kế bầu ướt. Nhiệt độ đo được bằng nhiệt kế bầu ướt chính là nhiệt độ bầu ướt (Wet Bulb Temperature)

Do đó, nhiệt độ đo được trên nhiệt kế bầu ước luôn thấp hơn nhiệt độ đo được từ nhiệt kế bầu khô, với cùng điều kiện môi trường đo.

Hiện tượng nước bay hơi và giảm nhiệt độ

Hãy tưởng tượng, giữa trời nắng nóng, bạn vừa tắm xong và bật quạt máy. 5 phút sau, quạt là người bạn khô, do quạt làm nước bay hơi nhanh hơn. Bạn khô người và thấy lạnh hơn. Đó là hiện tượng nước bay hơi dẫn đến giảm nhiệt độ bề mặt chất lỏng.

Chất lõng khi bay hơi, chuyển từ thể lỏng sang thể khí. Ở thể khí, phân tử nước dao động nhiều hơn, mang nhiều năng lượng hơn (nhiệt độ không khí có thể cao hơn). Theo định luật bảo toàn năng lượng, thì một phần tăng năng lượng thì phần khác sẽ giảm năng lượng, cụ thể là bề mặt nước sau khi bay hơn sẽ giảm năng lượng, trở bên lạnh hơn (phân tử nước còn lại ít dao động hơn)

Chênh lệch giữa Dry Bulb Temperature và Wet bulb temperature

Sự chênh lệch giữa nhiệt độ bầu khô và nhiệt độ bầu ướt là do độ ẩm. Độ ẩm càng lớn, thì chênh lệch nhiệt độ càng nhỏ. Hay nói cách khác, không khí càng khô thì nhiệt độ chênh lệch giữa nhiệt độ bầu khô và nhiệt độ bầu ướt càng lớn (do nước càng dễ bốc hơi nhiều, nhiệt kế bầu ướt càng lạnh hơn).

Đo lường độ ẩm

Phương pháp đo chênh lệch giữa nhiệt độ bầu khô và nhiệt độ bầu ướt là cách thông dụng và dễ dàng để đo độ ẩm trong không khí.

Chuyên gia

0969.65.38.61