Thuật nhữ chân không thường bị hiểu sai nghĩa dẫn đến sự sai lệch trong quá trình thực hiện đo áp suất hay lựa chọn các thiết bị đo không đúng. Để khắc phục vấn đề này, hay cùng GoodMotor tìm hiểu về áp suất chân không và các thiết bị đo nhé!!

Áp suất khí quyển

Áp suất khí quyển được định nghĩa là lực tác động trên 1 đơn vị diện tích bởi khối lượng không khó có trên bề mặt đó

Áp suất khí quyển

Áp suất tại mặt nước biển xấp xỉ 1 ATM tương đương với 760 mmHg, 14.7 PSI, 101 KPa, 1.013 Bar.

Áp suất đo

Áp suất đo là áp suất được so với áp suất khí quyển và được sử dụng để đo áp suất giữa 1 hệ thống và bầu khí quyển xung quanh.

Áp suất đo

Áp suất chân không

Chân không được hiểu đơn giản là môi trường không chứa không khí hay vật chất và Áp suất chân không được định nghĩa là áp suất có mức dưới mức ấp suất khí quyển.

Áp suất chân không

Áp suất chân không được chia ra nhiều thang đo, mỗi thang đo có phạm vi để phân biệt và đánh giá áp suất tại môi trường đó. Dưới đây là phạm vi của áp suất

Áp suất chân không tuyệt đối

Áp suất chân không tuyệt đối là áp suất được đo tại môi trường chân không tuyệt đối. Một chân không tuyệt đối có mức áp suất đạt 0 PSIA và áp suất trung bình tại mặt nước biển là ~14,7 PSIA

Áp suất chân không tương đối

Khác với áp suất tuyệt đối, áp suất tương đối là áp suất khí quyển đã hiệu chỉnh và nó là phép đo áp suất được tạo ra bởi cột không khí tại độ cao bằng mặt nước biển. Áp suất tương đối là số không tham chiếu chống lại áp suất không khí môi trường xung quanh, do đó, nó bằng áp suất tuyệt đối trừ áp suất khí quyển.

Các thiết bị đo áp suất chân không

Đồng hồ đo áp suất

Đồng hồ đo áp suất

Cảm biến áp suất

Cảm biến đo áp suất FESTO

Các đơn vị đo áp suất chân không

Áp suất chân không có nhiều đơn vị đo, các đơn vị này được sử dụng phổ biến nên chúng dễ nhớ và dễ quy đổi. Các đơn vị đo phổ biến như Pa, N/m2, Bar,mmHg…

Để biết thêm thông tin, các bạn truy cập đường dẫn sau nhé: https://bomhutchankhongcu.com/cac-don-vi-do-ap-suat-chan-khong/

Chuyên gia

0969.65.38.61