Kéo dài khoảng thời gian bảo trì giữa các lần thay dầu trong máy bơm cánh gạt quay

Với độ tin cậy cao, tỷ lệ hiệu suất giá tốt và tuổi thọ của chúng, máy bơm cánh gạt quay đã tự khẳng định mình trên thị trường cho các ứng dụng khác nhau trong môi trường chân không từ thấp đến trung bình. Là một máy bơm chuyển trục quay kín dầu, nó sử dụng dầu làm chất lỏng vận hành. Dầu này bôi trơn tất cả các bộ phận chuyển động và lấp đầy cả thể tích chết dưới van đầu ra cũng như khe hẹp giữa đầu vào và đầu ra. Nó nén khe hở giữa cánh gạt và buồng làm việc và bổ sung đảm bảo cân bằng nhiệt độ tối ưu thông qua truyền nhiệt.

Chủ động kéo dài khoảng thời gian bảo trì

Để đảm bảo chức năng thích hợp và hoạt động an toàn của máy bơm cánh gạt, dầu của nó cần được kiểm tra và thay dầu thường xuyên. Người sử dụng máy bơm cánh gạt có thể chủ động góp phần kéo dài khoảng thời gian giữa các lần bảo dưỡng. Điều này có thể được thực hiện bằng cách thường xuyên kiểm tra môi trường hoạt động của máy bơm (ví dụ: đảm bảo thông gió đầy đủ) hoặc bản thân máy bơm:

Dầu trong máy bơm cánh gạt quay phải được kiểm tra và thay đổi thường xuyên.

Chuyên gia

0969.65.38.61