Hệ thống bơm chân không đề cập đến sự sắp xếp bao gồm máy bơm hút chân không, bình tách, ống và phụ kiện cần thiết. Các hệ thống bơm chân không được phân thành ba loại tùy vào cách thiết thiết. Có 3 loại thiết kế hệ thống hút chân không:

 • Hệ thống vòng dầu một lần (Once-Through System)
 • Hệ thống tuần hoàn hở (Partial Recirculation System)
 • Hệ thống tuần hoàn kín hoàn toàn (Total Recirculation System)

Việc lựa chọn loại thiết kế cho hệ thống bơm chân không phụ thuộc vào yêu cầu và ứng dụng của bơm được sử dụng.

1. Hệ thống vòng dầu một lần (Once-Through System)

Tham khảo hình ảnh dưới đây của hệ thống vòng dầu một lần (Once-Through System). Dầu chân không đi vào bơm chân không được xả ra khỏi bơm và đến một bình tách. Trong bình tách do chênh lệch mật độ, khí và chất lỏng được tách ra. Thông thường các khí được thoát ra khí quyển và chất lỏng được thoát ra.

Trong hệ thống này, dầu không tuần hoàn. Dầu đi vào máy bơm chân không, sau đó đến bộ tách dầu. Dầu sẽ được giữ lại ở bộ tách dầu, khí từ cổng xả sẽ thoát ra ngoài môi trường.

Ưu điểm

 • Chi phí đầu tư ban đầu đơn giản và thấp
 • Được sử dụng cho những việc ít quan trọng
 • Đây là hệ thống phổ biến nhất

Nhược điểm

 • Mức độ tiêu thụ dầu rất cao

2. Hệ thống tuần hoàn hở (Partial Recirculation System)

Trong hệ thống này, chất lỏng bịt kín đi vào và rời khỏi bơm chân không theo cách tương tự như sự sắp xếp hệ thống một lần (Tham khảo hình bên dưới). Nhưng trong hệ thống này, một đường tuần hoàn được sử dụng để kết nối bể phân cách và bơm chân không.

Một chất lỏng con dấu trang điểm bổ sung được thêm vào hệ thống, để thêm một lượng chất lỏng bằng nhau (cộng với bất kỳ ngưng tụ) được xả ra từ bể phân tách thông qua một kết nối tràn. Điều này là để duy trì một mức độ làm việc liên tục của chất lỏng con dấu trong hệ thống.

Chất lỏng niêm phong tươi cũng được sử dụng để duy trì nhiệt độ thích hợp của chất lỏng niêm phong. Nó là điều cần thiết cho hiệu suất bơm tốt hơn và tránh xâm thực.

Loại hệ thống này được sử dụng trong đó bảo tồn chất lỏng con dấu là quan trọng (có thể giảm tới 50% mức tiêu thụ chất lỏng bịt kín, và nếu không sử dụng nước, mức tiêu thụ có thể giảm hơn 50%, tùy thuộc vào áp suất hơi chất lỏng và nhiệt độ).

Ưu điểm

 • Hệ thống này là một chi phí ban đầu đơn giản và thấp khi so sánh với tổng hệ thống tuần hoàn
 • Tiêu thụ chất lỏng niêm phong là thấp.

3. Hệ thống tuần hoàn kín hoàn toàn (Total Recirculation System)

Trong hệ thống này, chất lỏng niêm phong hoàn toàn được lưu thông lại trong hệ thống. Nhiệt sinh ra trong hệ thống chân không được loại bỏ bằng bộ trao đổi nhiệt và chất lỏng bịt kín sẽ được đưa vào lại trong bơm chân không.

Trong hệ thống này, mức chất lỏng bịt kín trong bể tuần hoàn phải ở hoặc thấp hơn một chút so với đường tâm của trục bơm. Các quy định cũng có thể được thực hiện đối với tràn mức độ cao và trang điểm cấp thấp trên toàn bộ hệ thống phục hồi. Các điều khiển mức này giúp ngăn chặn sự khởi động của máy bơm với vỏ đầy nước vì điều này có thể làm quá tải động cơ và làm hỏng máy bơm. Nếu áp suất giảm trên toàn hệ thống rất cao thì bơm tuần hoàn được đưa vào hệ thống.

Ưu điểm

 • Hệ thống này được sử dụng cho các dịch vụ khí / hơi quan trọng cao.
 • Tiêu thụ chất lỏng niêm phong là rất tối thiểu.

Nhược điểm

Chi phí ban đầu và duy trì hệ thống được sử dụng cao.

Chuyên gia

0969.65.38.61