Bơm chân không vòng nước 1 cấp

Lưu lượng 40 m3/h

Công suất 1.5Kw

Chuyên gia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0969.65.38.61