Bơm hút chân không Scroll Ulvac DISL-502

Ứng dụng của bơm chân không DISL 502

  • Ứng dụng khả năng hút của máy trong hệ thống chọn và chuyển hàng.
  • Sử dụng máy để vệ sinh và sấy khô, sấy thăng hoa.
  • Có khả năng khử khí / làm dẹt.

0932.95.15.81