Showing all 5 results

Bơm hút chân không Ulvac

Bơm hút chân không Scroll Ulvac DISL-502

7,500,000 

Bơm hút chân không Ulvac

Bơm hút chân không Scroll Ulvac DISL-101

3,800,000 

Bơm hút chân không Ulvac

Bơm hút chân không Scroll Ulvac DIS-90

3,800,000 

Bơm hút chân không Ulvac

Bơm hút chân không Scroll Ulvac DIS-251

6,500,000 

Bơm hút chân không Ulvac

Bơm hút chân không Scroll Ulvac DIS-501

8,500,000 

0969.65.38.61