Bơm hút chân không khí nén Vmeca MPM303X14

Van chân không khí nén
Cấp khí nén chuyển thành hút chân không
Vmeca MPM303X14
Xuất xứ Hàn Quốc
Lưu lượng 4774 Nl/min
Thương hiệu:

0969.65.38.61