Tính thể tích hơi nước tạo ra, từ đó chọn bơm hút chân không phù hợp là vô cùng quan trọng. Hãy cùng Good Motor ước lượng thể tích hơi nước tạo ra và lưu lượng của máy hút chân không vòng dầu 2 cấp cần thiết cho quá trình sấy thăng hoa (hay còn được gọi là sấy chân không).

1 lit nước tạo ra bao nhiêu lít hơi nước?

1 Lit nước tạo ra 1.600 lit hơi nước bão hòa.

Cần chọn máy hút chân không có lưu lượng bao nhiêu để làm bay hơi 1 lít nước?

Độ bay hơi của nước phụ thuộc nhiệt độ, áp suất, diện tích bề mặt tiếp xúc. Từ 1 lít nước, tạo ra 1600 lit hơi nước bảo hòa. Giả sử dùng công nghệ chân không để sấy chân không ở nhiệt độ phòng 29 độ C, và cần bay hơi hết 1 lit nước trong 1 giờ, thì lưu lượng máy hút chân không dự kiến sẽ được ước lượng như sau:
S = k.V/t
S: Lưu lượng bơm hút chân không
t: thời gian
k: hệ số giảm lưu lượng (do không khí sẽ loãng K lần tại điểm áp suất thấp để nước bay hơi). Nhiệt độ sấy càng cao thì hệ số K càng thấp.
S = 760 (lần) x 1600/ (5 x 3600) = 337 lit/phút
Do đó cần máy hút chân không có lưu lượng 336 lit/phút

Thể tích hơi nước tạo ra là bao nhiêu trong quá trình sấy thăng hoa?

1 lit nước tạo ra 1600 lit hơi nước bão hòa. Do đó, 1 lit nước (đóng băng) tạo ra khoảng 320-600 m3 hơi tại áp suất sấy thăng hoa

Chuyên gia

0969.65.38.61