Showing 25–36 of 38 results

Bơm chân không Edwards vòng dầu 2 cấp

Bơm chân không vòng dầu Edwards E2S45/E2S65/E2S85

40,000,000 

Bơm chân không Edwards khô dạng xoắn Scroll

Bơm hút chân không khô Edwards nXDS20i

Bơm chân không Edwards khô dạng xoắn Scroll

Bơm hút chân không khô Edwards nXDS15i

Bơm chân không Edwards khô dạng xoắn Scroll

Bơm hút chân không khô Edwards nXDS10i

Bơm chân không Edwards khô dạng xoắn Scroll

Bơm hút chân không khô Edwards nXDS6i

Bơm chân không Edwards khô dạng xoắn Scroll

Bơm hút chân không Edwards XDS46i

Bơm chân không Edwards khô dạng xoắn Scroll

Bơm hút chân không Edwards XDS35i

0969.65.38.61