Bơm hút chân không khô Edwards nXDS6i

Tốc độ bơm đỉnh  (m3/h): 6.2

Mức chân không cao nhất (mbar): 0.02

Tốc độ quay ở trạng thái chờ nhỏ nhất(rpm): 1200

Độ phân giải tốc độ điều khiển(%): 1

Áp suất đầu vào bốc nước hơi cao nhất

0969.65.38.61