Showing 13–24 of 38 results

Bơm chân không Edwards vòng dầu 2 cấp

Bơm hút chân không vòng dầu 2 cấp Edwards E2M 1,5

Bơm chân không Edwards vòng dầu 2 cấp

Bơm hút chân không vòng dầu 2 cấp Edwards E2M 0,7

Bơm chân không Edwards vòng dầu 2 cấp

Bơm hút chân không vòng dầu 2 cấp Edwards RV12

Bơm chân không Edwards vòng dầu 2 cấp

Bơm hút chân không vòng dầu 2 cấp Edwards RV8

Bơm chân không Edwards vòng dầu 2 cấp

Bơm hút chân không vòng dầu 2 cấp Edwards E2M28

6,800,000 

Bơm chân không Edwards vòng dầu 2 cấp

Bơm hút chân không vòng dầu 2 cấp Edwards E2M30

6,900,000 

Bơm chân không Edwards vòng dầu 2 cấp

Bơm hút chân không vòng dầu 2 cấp Edwards E2M80

15,500,000 

Bơm chân không Edwards vòng dầu 1 cấp

Bơm hút chân không vòng dầu 1 cấp Edwards nES40

Bơm chân không Edwards vòng dầu 2 cấp

Bơm hút chân không vòng dầu 2 cấp Edwards E2M175

Bơm chân không Edwards vòng dầu 2 cấp

Bơm hút chân không vòng dầu 2 cấp Edwards E2M40

10,500,000 

Bơm chân không Edwards vòng dầu 2 cấp

Bơm hút chân không Edwards E1M18 cũ (0.75 kW)

6,800,000 

0969.65.38.61