Bơm chân không vòng dầu Edwards E2S45/E2S65/E2S85

40,000,000 

Tốc độ bơm tối đa (50Hz) m3/h:47

Tốc độ bơm (50Hz) m3/h: 42

Chân không tuyệt đối (không có GB) mbar3.00E-03mbar

Chân không tuyệt đối (Có GB)6.00E-036mbar

Kết nối đầu vào(ISO-F ) NW40

Thương hiệu:

0969.65.38.61