Giác hút chân không Schmalz SPOB1

Thống số kỹ thuật

  • Kích thước: 60 x 20, 100 x 40 mm
  • Chất liệu: ED
  • Phần tử kết nối mô-đun

0932.95.15.81