Giác hút Schmalz SAXB

Thông số kỹ thuật

  • Kích thước: 20 mm đến 120 mm
  • Vật chất: ED-85
  • Giác hút được kết nối tích cực một cách an toàn
Thương hiệu:

0969.65.38.61