Đĩa lọc FD

Thông số kỹ thuật

  • Đường kính: 16 đến 55 mm
  • Đối với loại cốc hút: FGA, FG
  • Chất liệu: PE

0932.95.15.81