Giác hút chèn SPI PEEK

Thông số kỹ thuật

  • Đường kính: 6 đến 32 mm
  • Đối với loại cốc hút: FGA, FG
  • Tư liệu: PEEK

0932.95.15.81