Bơm hút chân không Scroll Ulvac DIS-251

Ưu điểm của DIS 251

  • Bơm vòng xoáy loại bọc kép bao gồm 1 vòng xoáy quay và 2 vòng xoáy cố định.
  • Có thể hoạt động từ áp suất khí quyển.
  • Đạt được mức áp suất cuối cao.

0932.95.15.81