Bơm hút chân không Orion Dry-Pump Model Orion CBF4040 2.2kW 2 đầu hút thổi

Ứng dụng bơm hút chân không khô Orion CBF4040

  • Ngành công nghiệp in ấn
  • Ngành đóng sách, đóng tập
  • Các thiết bị tự động hóa
  • Các thiết bị đóng gói, bao bì
Thương hiệu:

0969.65.38.61