Bơm hút chân không khô 2 đầu Orion CBF4040

Ứng dụng bơm hút chân không khô Orion CBF4040

  • Ngành công nghiệp in ấn
  • Ngành đóng sách, đóng tập
  • Các thiết bị tự động hóa
  • Các thiết bị đóng gói, bao bì

0932.95.15.81