Bơm chân không dạng màng Ulvac DTC-41

Đặc điểm:

Tốc độ bơm (L/min): 40/46 (50/60Hz)

Áp suất cuối: 1000kPa

Động cơ: 1 pha 100V, 100W

Khối lượng: 10.3Kg

Kích thước: 155(W)×336.5(L)×217(H)

Thương hiệu:

0969.65.38.61