[PDF] Tài liệu dây chuyền công nghệ chưng cất dầu thô bằng chân không

Lựa chọn dây chuyền công nghệ Việc lựa chọn sơ đồ công nghệ và chế [...]

Các phương pháp chưng cất dầu thô

Cơ sở lý thuyết chưng cất dầu thô Quá trình chưng cất dầu là quá [...]

Các điều kiện đảm bảo cho việc chưng cất dầu thô

Áp suất của tháp chưng cất dầu thô Khi chưng luyện dầu mỏ ở áp [...]

[PDF] Tài liệu kỹ thuật chưng cất chân không dầu thô

Tháp chưng cất chân không Chưng cất dầu trong công nghiệp hoạt động liên tục [...]

Cách chọn bơm hút chân không chưng cất hóa chất

Để xác định loại máy bơm chân không nào sẽ phù hợp nhất cho một [...]

0969.65.38.61