Oil Mist Trap Ulvac OMI-200

Khi đường ống được kết nối, nó có thể được sử dụng như một bẫy phun sương thông thường

0932.95.15.81