Lá than cho bơm chân không Becker VTLF 2.250

950,000 

0969.65.38.61