Lá than cho bơm chân không Becker VTLF 2.250

0932.95.15.81