Bơm hút chân không 2XZ-4 Rotary Vane Vacuum Pump

0932.95.15.81