Bơm chân không Leybold NEO D 16/25/40/65

0932.95.15.81