Bình tích áp 100 lit cho bơm hút chân không

0932.95.15.81