Ejectors Vacuum Valve còn được gọi là máy phóng là đơn giản, hiệu quả bơm đạt được sử dụng môi trường động lực chẳng hạn như dòng khí, điều này tạo ra một sự giảm áp suất động trong vòi phun động lực kết quả là áp suất âm tăng tốc phương tiện hút bằng cách truyền xung động trong quá trình trộn vòi phun và kéo nó theo kỹ thuật đơn giản.

Thiết kế không có bộ phận chuyển động làm cho máy bơm phản lực đặc biệt mạnh mẽ và mức độ bảo trì thấp quá trình hoạt động với khí và môi trường lỏng và tùy thuộc vào thiết kế có khả năng vận chuyển khí chất lỏng và thậm chí cả chất rắn tùy thuộc vào ứng dụng cụ thể bánh răng sản xuất máy bơm phản lực từ nhiều loại khác nhau vật liệu chúng tôi sử dụng các loại nhựa thép khác nhau than chì và các vật liệu đặc biệt khác.

Chuyên gia

0969.65.38.61