Một số lỗi thường gặp ở máy bơm Root và cách khắc phục

Máy bơm Roots hoạt động ở mức thể tích thực và so với máy bơm cánh gạt quay, không có bộ phận nén bên trong. Nó nén chống lại áp suất khí thải. Tất cả các bộ phận tiếp xúc với vật liệu in đều không dính dầu.

Khi lựa chọn và vận hành máy bơm Roots, không hiếm trường hợp mắc phải những sai sót đáng kể. Có thể dễ dàng tránh chúng bằng cách xem xét các thông số cụ thể phù hợp cho từng loại máy bơm riêng lẻ.

Máy bơm Roots hoạt động ở mức thể tích thực và so với máy bơm cánh gạt quay, không có bộ phận nén bên trong.

Máy bơm Roots bị thu giữ bằng cách chuyển sang áp suất giới hạn và dẫn đến quá nhiệt cục bộ.

Chuyên gia

0969.65.38.61