Bơm hút chân không vòng dầu 1 cấp sử dụng 3 cánh gạt trong buồng bơm để tạo áp lực hút chân không

Cách gạt bơm hút chân không có 2 loại:

Cánh gạt Fiber Glass Vane

Cánh gạt Carbon Fiber Vane

Cánh gạt Carbon Fiber Vane nhìn bề ngoài có lớp như vải bố, đấy là nhiều tấm Carbon Fiber được chồng thành nhiều tấm. Cánh gạt Carbon Fiber Vane chịu được ma sát, chịu được mài mòn và chịu nhiệt độ cao tốt hơn Fiber Glass Vane. Cánh gạt Carbon Fiber Glass thường được dùng cho cánh gạt bơm hút chân không Busch 5.5Kw, 7.5Kw, 11Kw và 15Kw.

Cánh gạt Fiber Glass Vane là cánh gạt của bơm hút chân không vòng dầu 1 cấp, được làm từ sợi thủy tinh. Cánh gạt bơm hút chân không loại Fiber Glass Vane được dùng cho bơm hút chân không loại nhỏ dưới 5.5Kw, do không yêu cầu về nhiệt độ, độ mài mòn và độ ma sát.

  1. Stator
  2. Rotor
  3. Carbon lamellas
  4. Input
  5. Output
  6. Compression chamber

Chuyên gia

0969.65.38.61