[HCM] Công ty nhựa Tân Hiệp Hưng ứng dụng bơm chân không sản xuất ly nhựa định hình

Giới thiệu khách hàng Công Ty Nhựa Tân Hiệp Hưng đã có bề dày kinh nghiệm [...]

Ứng dụng hút ép nhựa định hình tại bao bì TVHK

Vấn đề Hệ thống chân không trong quy trình sản xuất Hút ép nhựa định [...]

Xưởng Bitran Quận 8 dùng bơm chân không Nhật Bản cho máy hút định hình chữ nổi Mica, hộp đèn quảng cáo

Xưởng Bitran Quận 8 dùng bơm chân không Nhật Bản cho máy hút định hình [...]

0969.65.38.61