Showing all 8 results

Bơm chân không Leybold TRIVAC

Bơm hút chân không cũ Leybold Trivac D 40 BCS

Bơm chân không Leybold TRIVAC

Bơm hút chân không cũ Leybold Trivac D8B

Bơm chân không Leybold TRIVAC

Bơm hút chân không cũ Leybold Trivac D16E

3,300,000 
4,500,000 
3,500,000 

0969.65.38.61