Bơm hút chân không khí nén Vmeca MPML303X16

Van chân không khí nén
Cấp khí nén chuyển thành hút chân không
Vmeca MPML303X16
Xuất xứ Hàn Quốc
Lưu lượng 5792 Nl/min
Thương hiệu:

0969.65.38.61