Bơm hút chân không khí nén Vmeca MPML303X14

Van chân không khí nén
Cấp khí nén chuyển thành hút chân không
Vmeca MPML303X14
Xuất xứ Hàn Quốc
Lưu lượng 5068 Nl/min
Thương hiệu:

0969.65.38.61