Showing 1–12 of 13 results

2,500,000 

Bơm hút chân không vòng dầu

Bơm hút chân không cũ vòng dầu ULvac GLD-136C

3,200,000 
3,200,000 
3,200,000 

Bơm hút chân không vòng dầu

Bơm hút chân không Ulvac G-101D

2,200,000 

Bơm hút chân không vòng dầu

Bơm hút chân không vòng dầu Ulvac cũ D-240DK

3,700,000 

Bơm hút chân không vòng dầu

Bơm hút chân không vòng dầu Ulvac cũ D-330DK

5,500,000 

Bơm hút chân không vòng dầu

Bơm hút chân không vòng dầu Ulvac cũ D-650DK

6,000,000 

0932.95.15.81