Showing all 9 results

Bơm hút chân không vòng dầu

Bơm hút chân không cũ Leybold Trivac D16E

3,300,000 
8,000,000 
4,500,000 

Bơm hút chân không vòng dầu

Bơm hút chân không vòng dầu Leybold Trivac D16B

3,500,000 

0932.95.15.81